Rabu, Disember 09, 2009

Tadbir urus yang baik menjamin kecemerlangan yang berterusan

7 - 8 Disember 2009 saya menghadiri Konvensyen Keutuhan Pengurusan 2009 di Kuching, Sarawak. Diantara pembentangan kertas ialah Y.Bhg. Tan Sri Mohd Sidek Hassan, Ketua Setiausaha Negara. Dalam pembentangan tersebut beliau menyarankan supaya sektor awam melaksanakan tadbir urus yang baik dengan memperolehi penarafan yang cemerlang.

Amalan tadbir urus yang baik hendaklah dibudayakan bagi menjamin kecemerlangan yang berterusan. Keperluan untuk mendapatkan penarafan yang cemerlang adalah penting kerana penarafan adalah suatu yang lumrah. Lebih-lebih lagi dalam era globalisasi kita perlu mempertingkatkan daya saing negara . Daya saing Negara akan dinilai melalui laporan penarafan antara bangsa. .

Mahu tidak mahu prestasi perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan. Untuk itu kerajaan telah mewujudkan beberapa sistem penarafan antaranya ialah: .

i. Indeks Akauntabiliti olah Jabatan Audit Negara Mengukur akauntabiliti dan integriti pegawai-pegawai dalam menguruskan kewangan agensi dari segi mematuhi segala peraturan dan prosedur kewangan kerajaan.

ii. Star Rating oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan Melibatkan semua Pihak Berkuasa Tempatan. Penilaian berpandukan kepada 4 kriteria ia itu pengurusan, perkhidmatan teras, pengurusan pelanggan, penyertaan komuniti dan pandangan penduduk.

iii. Star Rating MAMPU Melibatkan agensi kerajaan peringkat persekutuan dan pentadbiran kerajaan negeri Sistem penarafan ini menunjukkan bahawa semua agensi telah mengambil langkah positif untuk meningkatkan prestasi pengurusan serta untuk memupuk budaya kualiti dalam sektor awam. .

Justeru itu sistem penyampaian perkhidmatan awam tidak boleh berkompromi langsung dengan kelemahan. Tindakan yang tegas harus diambil terhadap kelemahan yang berlaku dalam pengurusan Wang awam sepertimana lapuran audit 2008. KSU dan Ketua Jabatan hendaklah membuat siasatan lanjut terhadap kes penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan pembaziran Wang awam. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan. Hukuman setimpal hendaklah dikenakan. .

Berbelanjaan berhemah perlu dibudayakan disemua peringkat yang berasaskan prinsip "value for money". Perancangan yang teliti perlu dibuat sebelum membuat komitmen perbelanjaan. Perbelanjaan bukan hanya menghasilkan output tetapi outcome. Oleh itu pengurusan kewangan agensi hendaklah sejajar dengan matlamat strategik agensi. .

Untuk itu melalui tadbir urus yang baik seharusnya mampu melahirkan penjawat awam yang berupaya berfikir dan berubah mengikut kehendak dan citarasa stakeholders dan pelanggan. Penjawat awam yang mampu melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuaan yang terkini. "The governent knows best era is over" Untuk itu kerajaan telah mengeluarkan pelbagai perkelilung dan arahan merangkumi pelbagai espek pelaksanaan tugas. Prinsip tadbir urus yang baik telah diterapkan melaluinya. Soalnya sejauh mana pelaksanaannya?.

Tiada ulasan: